Tel Tedavisi ilk Ne Zaman Başlar?
Ortodontik tedavilerde Amerikan Ortodonti Derneği’nin tavsiye ettiği muayene yaşı 7 yaş civarındadır. Bu yaşlarda artık süt dişlenme dönemi yavaş yavaş sona ermekte daimi dişler ağız içinde sürmeye başlamaktadır. Bu dönemin bir diğer önemli özelliği büyüme-gelişim hızının çok aktif olmasıdır. Özellikle iskelet alt yapıdaki olası problemlerin çözümünde bu dönemdeki büyüme-gelişim hızından faydalanarak çok basit aygıtlarla çözüm bulunabilmektedir. Her ortodontik müdehale bu dönemde başlamaz. Genel olarak ortodontik tedaviye başlama yaşı tüm daimi dişlerin ağız içinde yer aldığı 12 yaş civarındadır. Tüm dişlerin sürmesi bazı durumlarda biraz daha erken yada geç olabilmektedir.


Fakat iskeletse alt yapıda herhangi bir sıkıntı var ise yada dişlerin sürmeleri ile ilgili bir problem var ise daha erken yaşlarda müdehale etmek gerekebilmektedir. Genel olarak hareketli apareylerle bu problem çözülmekte ileride daha şiddetli ortodontik sorunların oluşumu da önlenmiş olmaktadır.

Tel Tedavisinde Ağrı Olur mu?
Tel Tedavisi sürecinde tellerin takılması aşamasında herhangi bir ağrı ve sızı olmadığından anestezi benzeri ağrı dindirici uygulamalarda yapılmaz. İlk randevu son derece rahat geçmektedir. Fakat dişlere kuvvet uygulamaya başlandığında ilk 3-5 gün dişlerde hassasiyet olmaktadır. Bu süreci rahat geçirmek için mümkün olduğunca yumuşak gıdalar tüketilmeli ve ısırma fonksiyonundan kaçınmak gerekir. Bu süreç bir hafta içinde normale dönecektir ve eskisi gibi tekrar rahat rahat ısırmaya başlanacaktır. Dişlerin yanı sıra ilk günler tellerin etrafındaki yumuşak dokularda (yanak ve dudaklar gibi) hassasiyet göstereceğinden hafif kızarıklıklar oluşabilmektedir. Burada yapılması gereken sadece yumuşak dokuların alışma döneminin geçmesini beklemektedir. Bu süreç bir haftayı geçmez. Fakat hastalık yada ağız hijyeninin iyi yapılamadığı durumlarda yanaklarda tahrişler olabilmektedir. Böyle bir durumda yumuşak dokular iyileşene kadar bu bölgelerin ortodontik mumlarla kapatılması gerekmektedir.

Tel Tedavisinde Kullanılan Materyaller Nelerdir?
Tel tedavilerinde dişlerin üzerine yerleştirilen materyallere ‘braket’ adı verilir. Braketler içlerine yerleştirilen ark teli vasıtasıyla dişlere kuvvet uygular ve dişler yavaş yavaş düzelir. Tedavi boyunca braketler dişlerin üzerinde sabit kalır ve tedavi sonunda çıkarılır.

Braket Çeşitleri:
Metal braketler: Günümüzde en sık kullanılan braket çeşididir. Zaman içinde teknolojinin gelişimi ile bu braketlerde geliştirilmiş ve dişe en uygun kuvveti uygulayacak sistemler uygulanmaktadır. Metal görüntüsünden dolayı daha çok çocuk ortodontisinde kullanılmaktadır.
Estetik(seramik) braketler:Estetik kaygıların yüksek olduğu erişkin ortodontisinde metal görünümünden dolayı genellikle estetik braketler yani porselen braketler tercih edilmektedir. Diş renginde olduğundan konuşma mesafesinde metal braketlere göre görünürlüğü çok daha azdır.
Kendinden kapaklı braketler: En son teknoloji kullanılarak üretilen bu braket sisteminde sürtünme çok az olduğundan daha hızlı tedaviler yapılabilmektedir. Metal olabildiği gibi estetik braketleri de mevcuttur. Diğer braket sistemlerine göre daha maliyetlidir.

Tel Tedavisinde Uyulması Gereken Kurallar ve Yapılmaması Gerekenler Nelerdir?
Tel tedavileri uzun süreçli tedaviler olduğundan hasta hekim ilişkisi çok önemlidir. Hekim tedavi başlangıcında uyulması gereken kuralları hastasına anlatır. İlk olarak fırçalama eğitimi verilir. Tellerin nasıl ve ne sıklıkta temizlenmesi gerektiği ayrıntılı açıklanır. Gerekli olursa hastanın fırçası kullanılarak hekim ile birlikte fırçala yapılabilir. Bu konunun önemli olmasındaki neden olası bir çürüğün önüne geçilmesidir. Uzun süreli tedavilerde dişlerin sağlıklı kalması için eksiksiz bir fırçalama yapılması gerekir. Fırçalamanın yanında braketlere zarar verilmemesi tedavinin tahmin edilen sürede bitirilmesinde önemlidir. Bu sebepten sert gıdalardan ve yapışkan gıdalardan uzak durulmalıdır. Asitli gıdalar mümkün olduğunca tüketilmemelidir. Zeytin, erik gibi çekirdekli meyve ve sebzeler çekirdeği çıkartılarak tüketilmeli, kabuklu yemişlerden ve kuruyemişlerden uzak durulmalıdır.

Tel Tedavisinde Dişler Geri Döner mi?
Tel Tedavisi sürecinde dişler olması gerektiği konuma yavaş yavaş hareketlerle getirilirler. Düzgün sıralanmış
dişlerin uzun dönem konumlarını koruyabilmeleri için bazı önlemlerin alınması gerekir. Çünkü dişlerde ömür boyu
devam eden bir hareket vardır ve dişler ilk pozisyonlarına geri dönme eğilimindedir. Ortodontik tedaviler ömür boyu
devam eden tedavilerdir denebilir. Dişlerin düzgün bir şekilde sıralandığı ‘aktif dönem’ ve konumlarının ve
pozisyonlarının korunduğu ‘pasif dönem’ tüm ortodontiyi özetler. Pekiştirme Tedavisi adı verilen bu tedavilerde
sabit ve hareketli apareyler kullanılabilir. Ön bölge dişlerinin arka yüzeylerine yerleştirilen sabitleyici teller ( lingual
retainer) sayesinde dişler hareket edemez ve eski konumuna geri dönemez. Arka bölge dişler için şeffaf plaklar
kullanılabilir, böylelikle tedavi sonrasında istenmeyen geri dönüşler yaşanmaz

Here There!

If you have any question, send us an email and we'll get back to you, soon.

Not readable? Change text. captcha txt